Vi tror på en BrightFuture

BrightFuture är Brightvisions benämning på olika initiativ och goda syften som vi stödjer. Som ett sätt att betala tillbaka till samhället för att förhoppningsvis skapa en ljusare framtid för människor. Vi stödjer två områden som vi brinner lite extra för; tech start-ups och människor.

Vi älskar att se tech start-ups växa

Även om det är de stora tech-företagen som betalar våra räkningar idag, var vår första kärlek för tech start-ups. Brightvision grundades nämligen på idén att hjälpa tech start-ups skapa en marknadsplan som kunde hjälpa dem att ”cross the chasm”, det vill säga hitta en marknadsnisch där de kunde bygga sin första kundbas. Detta var vårt grundfokus de första åren, men utvecklades senare till att jobba främst med de stora tech-företagen.

Våra 20 års erfarenhet av att jobba med marknadsföring mot tech-företag skulle vara till stor nytta för många start-ups. Därför har vi valt att stödja två start-ups varje år genom pro-bono.

Vi hjälper de start-ups vars idé bygger på att lösa ett samhälleligt problem, exempelvis lösningar inom eko-tech, med-tech, edu-tech eller andra idéer som gynnar vår värld.Rent konkret ger vi ett marknadsföringsbidrag värt 50 000 SEK till den start-up vi ser har störst potential att lösa ett samhällsproblem.

Är det er start up?

Läs mer och ansök här

Vi älskar att se människor växa

Brightvision är ett ”people first” företag. Det innebär att vi tror att vi endast kan leverera ett bra resultat till våra kunder om vi tar väl hand om våra anställda. Därför använder vi termen ”Growing people – Growing Business”.

Vi har därför valt att erbjuda praktikplatser till studenter som vill komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Om du är intresserad av praktik hos oss bör du förbereda dig på att det är ganska krävande, men du kommer att lära dig mycket och säkerligen få många goda vänner!

Du kan läsa mer om våra lediga praktikplatser här.

Se våra lediga praktikplatser

Ansök om ett marknadsbidrag på 50 000 SEK till er tech start-up

Ansök nu

We use cookies to make our website a better place. Cookies makes the site fully functional and provide a more personalised and relevant experience for you. To learn more about our cookies check out our cookie policy